"Moving your cargo straight to the point"

Privacy

Deze privacyverklaring is een bedoeld om inzicht te geven in de manier waarop Euroline omgaat met de privacy van klanten, prospects en bezoekers. Euroline is gevestigd in Den Bosch en vindbaar in de Kamer van Koophandel onder nummer 17199357. Met deze privacyverklaring en de genomen maatregelen voldoen we aan de regelgeving aangaande de AVG-privacywet (Algemene verordening gegevensbescherming).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Gegevens van klanten en prospects

Wij verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze gegevens bestaan uit de standaard van bedrijfsgegevens en de persoonsgegevens van de contactpersoon (bestaande uit naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Gegevens die aan Euroline B.V. worden verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden met name gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag, tegemoetkomen aan uw verzoek, het uitbrengen van een offerte en het eventueel aangaan en uitvoeren van de overeenkomst t.b.v. onze dienstverlening.

Contactformulieren op website

Wanneer een contactformulier op Euroline.nl wordt ingevuld dan vragen wij minimale informatie bestaande uit een naam en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld Youtube en Google Maps. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich hetzelfde alsof de bezoeker die website bezoekt. Die websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bezoekersstatistieken

Euroline.nl maakt gebruik van Google Analytics om de statistieken van de bezoekers te monitoren. We hebben de data die wordt opgeslagen door Google Analytics geanonimiseerd (Anonymize IP) door het laatste octet van het IP-adres van uw bezoek te verwijderen. We hebben voor Euroline.nl ‘gegevens delen’ met Google Analytics uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin staat vermeld hoe Google omgaat met de gegevens van de bezoekers. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Met wie we uw data delen

Gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek of wanneer Euroline B.V. daartoe verplicht is op grond van de wet- of regelgeving.

Hoe lang we uw data bewaren

Als bewaartermijn hanteren wij de relevante wettelijke bewaartermijnen. Wij bewaren gegevens omtrent onze logistieke diensten in beginsel voor rechtsvorderingen tot de Nederlandse wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar. Uw gegevens kunnen langer bewaard worden om te voldoen aan onze fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Voor gegevens waarvan geen bijzondere bewaartermijn geldt houden wij een bewaartermijn aan van 2 jaar nadat deze gegevens voor het laatst zijn gebruikt. Onze bestanden en dossiers worden periodiek opgeschoond.

De bewaartermijn van de (geanonimiseerde) gegevens die via Google Analytics worden verzameld, is 26 maanden.

Welke rechten u hebt over uw data

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur een e-mail met deze aanvraag naar finance@euroline.nl.

Hoe we uw data beveiligen

Bij Euroline.nl maken wij gebruik van een versleutelde SSL-verbinding op onze website om te voorkomen dat bezoekersdata lekt.

Euroline B.V. neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te zorgen dat uw gegevens altijd goed worden beveiligd op het niveau van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij registreren alle datalekken in onze systemen. Omvangrijke datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website is door Farla Webmedia bewerkt om te voldoen aan de AVG-privacywet.

Transport
Engeland