"Moving your cargo straight to the point"

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditie voorwaarden van toepassing, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam, (Rotterdam, Breda en Arnhem), laatste versie.

Onze vervoerders werken onder de internationale CMR-condities. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Euroline - Kamer van Koophandel Oost Brabant 17118430.

Transport
Engeland